LOTUSkring Nijkerk

Op 4-3-21 (wat een leuke datum) was het zover en is ons lid Els Blotenburg getrouwd met Arend Bos en heet ze nu Els Bos.

Els zal vanaf deze dag door het leven gaan als boerin.

Namens LOTUSkring Nijkerk feliciteren we Els en Arend met hun huwelijk en wensen we ze een fijne toekomst op de boerderij.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier