LOTUS®kring Nijkerk

IN MEMORIAM 
ILONKA KRUITBOSCH

Ilonka is na een kort ziekbed overleden op 23 december 2017.

Ilonka was een zeer gedreven lid, en secretaris van onze vereniging.

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor LOTUS® kring Nijkerk heeft gedaan.

Secretariaat: LOTUS®aanvragen via:
Sandra van Leeuwen Jolanda Druijff
Van Zuylenlaan 15 tel.: 06 23061211
3871 BG Hoevelaken e-mail: 
tel.: 06 42461960  
e-mail: contactformulier