LOTUS®kring Nijkerk

Tijdstip van indienen

Aanvragen voor LOTUS®-assistentie dienen tenminste 4 weken voor de datum van inzet van de LOTUS®slachtoffer(s) in het bezit te zijn bij, de coördinator van LOTUS®kring Nijkerk.

Hierbij wordt de datum van ontvangst door de coördinator gekenmerkt als datum van indienen.

Standaard aanvraagformulier

Aanvragen voor LOTUS®-assistentie kunnen alleen ingediend worden door middel van het door de LOTUS® Nijkerk verstrekte LOTUS®-aanvraagformulier.

Dit formulier dient u zo volledig mogelijk in te vullen en na ondertekening naar ons op te sturen, of mailen. (zie onderaan de pagina).

Dit formulier mag voor meer dan één datum of activiteit gebruikt worden.

Extra informatie betreffende de aanvraag voor LOTUS®-assistentie kunt apart per e-mail aan ons doorgeven.

Formulieren die niet voorzien zijn van:

  • Naam en adres aanvragende instantie c.q. persoon,
  • Datum van aanvraag,
  • Factuuradres,
  • Voldoende en accurate gegevens omtrent de datum(s) en aanvangstijden van de LOTUS®-inzet,
  • Voldoende gegevens omtrent de locatie van de LOTUS®inzet.
  • Gegevens omtrent: wel / niet bedrijfsmatige c.q. verenigings-aanvraag voor LOTUS®-assistentie

worden niet in behandeling genomen, dit ter beoordeling van LOTUS®kring Nijkerk.

Heeft u geen aanvraagformulieren meer...

Klik dan hier voor uw aanvraagformulier.

Secretariaat: LOTUS®aanvragen via:
Sandra van Leeuwen Jolanda Druijff
Van Zuylenlaan 15 tel.: 06 23061211
3871 BG Hoevelaken e-mail: 
tel.: 06 42461960  
e-mail: contactformulier