LOTUSkring Nijkerk

Hoe werkt de website

Op 18 maart kregen 2 bestuursleden de instructie van Jan Te Rietstap om de website aan te kunnen passen

Zij kunnen nu de nieuwsberichten en andere noodzakelijke dingen op de site zetten, en zullen dit

ook regelmatig gaan doen.

Jan Te Rietstap blijft de beheerder van de site, en zal op de achtergrond nog regelmatig meekijken.

Een aantal zaken zal de beheerder ook moeten blijven doen.

Namens het bestuur bedanken we Jan voor de interessante en leerzame avond.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier