LOTUSkring Nijkerk

Op 30 maart was de ledendag van de Organisatie LOTUS in het UMC in Utrecht

Het was een druk bezochte dag met 3 leuke in interessante workshops over Blast 

Brandwonden en Demensie

We zijn hier met een groep van 9 mensen vanuit onze kring naar toe geweest, en                          

hebben ook nog even  kunnen genieten van de zon.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier