LOTUSkring Nijkerk

Ons lid Gerard van Veldhuizen en zijn vrouw Mariska zijn op 22 december ouders  geworden van Sanne, en hebben Robert en  Julia er een zusje bij gekregen

Hoe bijzonder is het dat de kleine Sanne de 60.000e  inwoner van de gemeente Barneveld mag zijn, Gerard en Mariska hebben van de gemeente Barneveld een mooie waardebon ontvangen voor de spaarpot van Sanne.

Namens LOTUSkring Nijkerk van Harte Gefeliciteerd met de geboorte van Sanne.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier