LOTUSkring Nijkerk

Gijs ontvangt Speldje en Oorkonde

 Op 28 maart 2023 is Gijs 25 jaar LOTUS instructeur, en deze wordt in het heden niet meer uitgereikt door de Organisatie.

Dit wordt nu gedaan op de plaats waar betrokken instructeur zijn herhalingen volgt. In het geval van Gijs is dit in Beekbergen.

Gijs mocht het speldje en de oorkonde alvast ontvangen op 6 februari 2023 daar dit beter uitkwam in de planning.

Hij heeft deze mogen ontvangen van de instructeursleider Petri Snel.

 

 

 

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 e-mail: 
3813 MD Amersfoort
e-mail: