LOTUSkring Nijkerk

Op 29 maart 2023 was een wat "bijzondere" avond en er was van alles aan "de hand" (les Botbreuken, (open/gesloten armbreuk en open/gesloten beenbreuk)

Er waren veel leden, en ook nog 2 mensen extra, zij kwamen kijken of Lotusslachtoffer zijn wat voor hun is, het was erg gezellig.

Brenda en Billy kregen hun Lotusspeldje uitgereikt door Gijs, omdat zij 4 maart 2023 zijn geslaagd voor hun Lotusdiploma.

Brenda en Billy Van Harte Gefeliciteerd en Welkom bij de kring.

 

Daarna nog een heugelijk feit, zoals al eerder gemeld heeft Gijs een speldje en Oorkonde ontvangen omdat hij 25 jaar Lotus-instructeur is.

Hierbij hoorde ook nog de Dokter G.H.M. Bouten Penning, deze was niet uitgereikt. Het is niet gebruikelijk om deze bij de kring uit te reiken, maar in dit geval toch even leuk om Gijs in "het zonnetje" te zetten. Hierbij hoorde ook een bos bloemen en gebak voor in de pauze bij de koffie.

Gijs, je hebt het verdiend!

 

Nogmaals Van Harte Gefeliciteerd.

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 e-mail: 
3813 MD Amersfoort
e-mail: