LOTUSkring Nijkerk

Op 23 maart is voor de 1e keer het examen LOTUS afgenomen via het Nederlandse Rode Kruis.

Dit gebeurde in het Rode Kruisgebouw in Nieuwegein en werd afgenomen op dezelfde wijze als via het Oranje Kruis door examinatoren van de organisatie LOTUS.

Hier hebben 7 kandidaten aan meegedaan, en 6 zijn er geslaagd, waaronder 2 kandidaten die onze instructeurs Anja, Jan en Gijs hebben opgeleid via de versnelde opleiding, zij hebben dus nu het examen via het Oranje Kruis en het Rode Kruis gedaan.

Ook Ingrid en Stan die bij onze laatste lesavond aanwezig waren vanuit de onlangs opgeheven kring "De Lotusbloem" zijn beide geslaagd.

Beide waren op de kringavond van 27 maart aanwezig en hadden lekkernijen voor ons meegenomen.

 

Namens LOTUSkring Nijkerk iedereen van harte gefeliciteerd.

 

 

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier