LOTUSkring Nijkerk

Op dinsdag 28 Januari was Gijs 25 jaar Lotusslachtoffer. Dit heugelijke feit hebben wij op woensdag 29 januari gevierd. Dit vond plaatst in het HVC in Barneveld, na onze Lotusles. Na een speech die Sandra voordroeg, kreeg Gijs een klein boekwerkje aangeboden. Hierin hebben verschillende leden een bijdrage geleverd met foto’s en lieve woorden om hem te feliciteren. Daar Gijs zoveel voor de vereniging doet, vol liefde en passie, is er een cadeau ingezameld door alle leden. Dit betreft een speciale overnachting in Stadskanaal, Gijs en Jolanda gaan een nacht op een soort van hunebed slapen. Ook kreeg Gijs nog een enveloppe met een bijdrage om het verder nog completer te maken. Ook werd Jolanda niet vergeten, zij kreeg een bosje bloemen. Als klap op de vuurpijl was Andre Waalderbos (voorzitter Organisatie Lotus) met zijn vrouw gearriveerd om Gijs toe te spreken en de oorkonde met het bijbehorende speldje uit te reiken. Normaliter doet Andre dit niet, maar voor Gijs maakte hij een uitzondering. Gijs gaat altijd voor de organisatie op pad om de speldjes en oorkondes uit te delen voor de jubilarissen. Na het uitreiken  werd er geapplaudisseerd. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog gezellig na gebabbeld en onderwijl kwamen er nog wat oude foto’s voorbij op de beamer. Het was een geslaagde avond.

 

  

Secretariaat: LOTUSaanvragen via:
Aartje Arbon Jolanda Druijff
Elly Takmastraat 78 tel.: 06 23061211
3813 MD Amersfoort e-mail: 
tel.: 06 48099198  
e-mail: contactformulier