Back to Top

DOEL LOTUS:
De LOTUSkring Nijkerk stelt zich ten doel ondersteuning te verlenen aan verenigingen, instellingen en bedrijven die zich direct of indirect bezighouden met Eerste Hulp.

INZET LOTUS:
Leden en aspirant-leden kan geen dwang worden opgelegd. Zij spelen conform het reglement van het Oranje Kruis. De instructeur LOTUS of een door hem aangewezen persoon behoudt zich het recht voor een LOTUSslachtoffer terug te trekken voor of tijdens een spel. Het is niet toegestaan bij het Lotusslachtoffer de slagaders volledig dicht te drukken en de handgreep van Heimlich volledig uit te voeren.
Ook is het niet toegestaan het LOTUSslachtoffer een hyperventilatie te laten uitbeelden.

NO PLAY:
Wanneer, tijdens een inzet, een slachtoffer werkelijk onwel wordt, is het codewoord hiervoor NO PLAY. Bij een “NO PLAY” dient het spel en daarmee ook het trainingsdeel, waarbij een desbetreffend slachtoffer betrokken is, te worden stopgezet en dient direct contact te worden opgenomen met de instructeur LOTUS of diens plaatsvervanger.

AANVRAGEN / ANNULEREN:
Aanvragen dienen minimaal 4 weken voor de datum van inzet schriftelijk of per e-mail te zijn ingediend bij de coördinator. Bij aanvragen die later binnenkomen, moet rekening worden gehouden met extra kosten, onder andere voor telefoon en porto. De aanvragen (volledig ingevuld!) dienen alleen bij de coördinator te worden ingediend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kunnen tot 2 weken voor de inzetdatum kosteloos geannuleerd worden. Annuleringen binnen 2 weken voor de inzetdatum wordt 25% van de gemaakte kosten in rekening gebracht. Annuleringen binnen 1 week voor de inzetdatum wordt 50% van de gemaakte kosten in rekening gebracht. Annuleringen binnen 48 uur wordt 100% van de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht, wij brengen u dan het volledige bedrag in rekening en telefoon en administratiekosten van € 12.50. U kunt alleen op werkdagen annuleren

DECLARATIES:
Declaraties van de LOTUSkring Nijkerk dienen binnen 3 weken na ontvangst te zijn overgemaakt op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0553 1346 55 onder vermelding van het factuurnummer.

FIGURANTEN:
Een aanvrager dienst zelf voor figuranten te zorgen. Figuranten dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma en kunnen alleen worden ingezet voor lichte verwondingen. De instructeur LOTUS of een door hem aangewezen persoon, bepaalt de verwondingen van de figuranten, eventueel in overleg met de leidinggevende instructeur Eerste Hulp. Hij behoudt zich het recht voor figuranten te weigeren. Het aantal figuranten is 1 per LOTUSslachtoffer; slechts na overleg met de instructeur LOTUS kan hiervan worden afgeweken. Figuranten treden op voor eigen risico.

GRIME RUIMTE:
De ruimte waar gegrimeerd wordt, moet in verband met de privacy en hygiëne, afsluitbaar en schoon te zijn. Na de inzet moet er gebruik kunnen worden gemaakt van een wasgelegenheid met koud- en warmstromend water.

GRIME TIJD:
Bij de aanvang van de tijd van inzet dient u rekening te houden met tijd om vooraf te grimeren. Afhankelijk van de ernst van de verwonding kan dit variëren tussen 0.15 en 0.30 uur.

ENSCENERING:
Bij oefeningen kan de LOTUSkring Nijkerk u van advies dienen voor wat betreft het ensceneren en het ontwerpen van een ongeval. Dit voorkomt dat een slachtoffer ergens komt te liggen met een letsel zonder kloppend verhaal.

SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden gelden bij inzet van alle leden en aspirant-leden van de LOTUSkring Nijkerk, daarbij inbegrepen alle LOTUSslachtoffers die ingezet worden onder auspiciën van de LOTUSkring Nijkerk. Alle eerder uitgegeven voorwaarden komen hierbij te vervallen. Indien er een naam bekent moet zijn bij de opdrachtgever dient dit bij de aanvraag op het formulier vermeld te worden.

Barneveld, maart 2019