LOTUS®kring Nijkerk

Opleidingsgroepen

Na het behalen van het Eerste Hulp diploma mag je aan de opleiding tot LOTUS®slachtoffer beginnen. Dit diploma dien je ook als je gediplomeerd LOTUS®slachtoffer bent geldig te houden.

De opleiding tot LOTUS®slachtoffer vindt plaats in opleidingsgroepen.
Een opleidingsgroep staat onder leiding van een gediplomeerde instructeur LOTUS® en een arts, bij de LOTUS®kringen "medisch-begeleider" genoemd.

In zo'n 40 tot 50 lessen leert een aspirant-LOTUS®slachtoffer ACTEREN, GRIMEREN, ONTWERPEN en ENSCENEREN.

Kortom, men leert wat gewonde mensen ervaren en hoe dat moet worden uitgebeeld.
Ook het ontwerpen en ensceneren van een ongeval heeft de nodige aandacht, want de enscenering moet kloppen met de verwonding die wordt uitgebeeld.

Na het met goed gevolg afleggen van het examen, ontvangt men de LOTUS® aantekening en mag men zich "gediplomeerd slachtoffer" noemen.

LOTUS®kringen

Na het met goed gevolg afleggen van een examen, dient men zich aan te sluiten bij een LOTUS®kring.

Daarna blijft je onder leiding van een gediplomeerde instructeur LOTUS® en met medische begeleiding van een arts of verpleegkundige regelmatig oefenen in een LOTUS®kring.

Tijdens deze voortgezette opleiding leert het LOTUS®slachtoffer ernstiger letsels en bepaalde ziekten uit te beelden, zoals: slagaderlijke bloedingen, complexe brandwonden, epilepsie, suikerziekte, stoornissen, van de ademhaling, afgerukte lichaamsdelen en verschillende ziektebeelden en verwondingen.

Dit alles met het doel om andere mensen, die op een of andere wijze met de eerste hulpverlening van doen kunnen hebben, vertrouwd te maken met slachtoffers en situaties die zij in werkelijkheid kunnen tegenkomen en om ze ervaring te laten opdoen in het op de juiste wijze verlenen van eerst hulp.

Secretariaat: LOTUS®aanvragen via:
Sandra van Leeuwen Jolanda Druijff
Van Zuylenlaan 15 tel.: 06 23061211
3871 BG Hoevelaken e-mail: 
tel.: 06 42461960  
e-mail: contactformulier