Back to Top

Wij hanteren verschillende tarieven per 1 september 2023

  • EH-verenigingen € 7,50 p.p. per lesuur met een minimum van 2 uur;
  • EH-verenigingen cursus overdag € 30,00 per dagdeel van 3 uur;
  • EH-verenigingen cursus op zaterdag € 50,00 per dagdeel van 3 uur;
  • EH-examens € 10,00 p.p. per uur;

Voor het optreden bij bedrijven, overheidsdiensten, NRK, scholen voor voortgezet onderwijs en andere instellingen;

  • € 21,00 p.p. per uur, met een minimum van 2 uur;

Inbegrepen zijn grimeer-, verzekering-, porto-, e-mail-, en telefoon kosten.

Niet inbegrepen zijn parkeerkosten bij de klant en VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag)

Bij digitale facturering bedragen de administratiekosten € 2,50, per post is dat € 4,50.
Zorg wel dat uw e-mailadres bekend is bij onze penningmeester.

Facturering vindt één keer per maand plaats.

Reiskosten ad € 0,21 per kilometer worden apart gefactureerd.
Bij inzet van 8 of meer LOTUS-slachtoffers kan de LOTUS-kring één LOTUS-lid extra in zetten als begeleider/coördinator. De kosten van deze persoon worden ook in rekening gebracht.

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.

 Barneveld, 01-09-2023