Back to Top

Het doel van de LOTUSkring:

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen van personen die:

  • een slachtoffer van een ongeval natuurgetrouw kunnen uitbeelden,
  • letsels ten gevolge van een ongeval natuurgetrouw kunnen nabootsen,
  • een ongeval in scène kunnen zetten,
  • een ontwerp kunnen maken van een ongeval toedracht.

Opzet is de Eerste Hulpverlener in opleiding en de gediplomeerde Eerste Hulpverlener dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

  • aan de hand van de gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op de vragen van de Eerste Hulpverlener, wordt geleerd de juiste diagnose te stellen,
  • door medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de Eerste Hulpverlener ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van bepaalde letsels zijn,
  • door een juiste enscenering van de ongeval situatie kan de Eerste Hulpverlener zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de Eerste Hulpverlener leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar te herkennen,

Eerste Hulpverleners worden door omgaan met LOTUSslachtoffers minder van hun stuk gebracht bij het zien van actieve bloedingen enz., zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
Eerste Hulpverleners leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen goed worden gedaan als men die handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUSslachtoffers heeft kunnen beoefenen.